Home
Geschiedenis

Projecten

Escola da Fraternidade Associacão Criança e Família
Livro em Roda Salvador
Livro em Roda Paraiba
Ass. Prom., Instr. e Serviços
Creche do Mosteiro
Contact
Jaarbrieven
Folder
Acties
Schenken
Brazilië
Português

Projecten

Op deze pagina vindt u informatie en foto's over de projecten die op dit moment door de Stichting Kleutercentra ondersteund worden. Voor een overzicht van in het verleden ondersteunde projecten zie de pagina Geschiedenis.

Wij selecteren en beoordelen onze projecten volgens criteria die u hier kunt lezen.

Het leven in de favelas

In de Volkskrant stond een mooie plaat die het leven in de favelas beschrijft. Voorzitter Anita Lemoine herkent de favelas van Salvador er helemaal in! Klik op het plaatje voor een grote versie.


 

Anita brengt een maand bij onze projecten door!

Voorzitter Anita Lemoine heeft in de zomer van 2018 een maand als vrijwilliger bij verschillende van onze projecten doorgebracht. Ze heeft veel oude bekenden en veel nieuwe kinderen ontmoet, gezien hoe het geweld en de onveiligheid enorm in het land zijn toegenomen en hoe de crèches eilanden van veiligheid en ontwikkeling zijn. Lees hier haar verslag en hoor  een interview met Anita op Radio 1!

Bovendien vindt u hieronder enkele van haar Op de laatste foto is het motto 'Overwin het geweld' te zien dat ook in de radiorapportage wordt uitgelegd: onderwijs als belangrijk wapen tegen het oprukkende geweld.

Annelieke van Dijk onderzoekt onze projecten

Welke rol speelt de crèche in de opvoeding van de kinderen die er dagelijks komen? Hoe wordt samengewerkt met ouders en andere opvoeders in de buurt? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat Annelieke van Dijk gaat uitvoeren in de crèches in Salvador. Annelieke is geïnteresseerd in de manier waarop buurtgerichte voorzieningen voor kinderen kunnen samenwerken met ouders en andere opvoeders om een positief pedagogisch klimaat te creëren. Zeker in wijken waar kinderen vanwege armoede blootstaan aan negatieve omstandigheden is dit erg belangrijk.
Hieronder een berichtje van Annelieke na haar eerste week in Brazilië:

Brasil eu te amo! Een geweldig gevoel om weer in dit prachtige land te zijn. En wat heb ik een hartelijke ontvangst gehad van alle medewerkers van de crèches en natuurlijk de kinderen die ontzettend nieuwsgierig zijn naar mij als buitenstaander en erg moeten lachen om mijn accent als ik met ze praat. Ik val meteen met mijn neus in de boter met allerlei festiviteiten die op de crèches gaande zijn. Het is erg indrukwekkend om te zien hoe de 'educadores' van de crèches aan de hand van verschillende thema's niet alleen bezig zijn met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen maar ook veel nadruk leggen op sociale vaardigheden en de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. Die focus sluit goed aan op mijn onderzoek naar hoe de crèches samenwerken met ouders aan een positieve opvoeding en de overdracht van waarden en normen in een omgeving waar armoede en geweld aan de orde van de dag zijn. Een week vol inspiratie om de komende maanden aan de slag te gaan!

 

Escola da Fraternidade
De Escola da Fraternidade in Salvador is gestart in 1991 op initiatief van Adalberto de Souza Lopes. De Stichting heeft een verbouwing bekostigd en financiert salarissen van de leerkrachten.

Associacão Criança e Família

Deze school onder leiding van de Française Bernadette Marchand in Salvador heeft een basisschool met 180 kinderen. De stichting steunt sinds 2001 vooral het kleuteronderwijs, door de salarissen van de leerkrachten te financieren.

Livro em Roda - Salvador

Het project Livro em Roda ('Boek op Wielen', afgekort met LER) maakt het mogelijk dat kinderen (van 2 jr tot 6jr) in contact komen met boeken en leren lezen. Kinderboeken worden voorgelezen en vervolgens gebruikt om activiteiten te stimuleren zoals toneelspelen, het verhaal navertellen, naspelen, natekenen, zingen en dansen. Dit stimuleert de woordenschat en ontwikkeling om dingen te verwoorden, te fantaseren, want lezen is op vakantie in je hoofd!

LER in Salvador is ontwikkeld door onze Stichting op basis van het eerdere, succesvolle project Livro Em Roda in Paraiba, Conde, het Noord-Oosten van Brazilie. De Stichting sponsorde deze rijdende bibliotheekbus in de jaren 90. Ook hier was het doel om kinderen voor te lezen en aan het lezen te krijgen door boeken uit te lenen.

APIS

APIS staat voor Associação de Promoção, Instrução en Serviços (organisatie van promotie, scholing en dienstverlening). APIS heeft een dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, opgroeiend in een arme en gewelddadige wijk in het zuiden van São Paulo. Op dit moment verblijven er 75 kinderen van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 17 uur. De crèche is opgezet zodat ouders (voornamelijk de moeders) van de kinderen de gelegenheid krijgen om te kunnen werken en de kinderen in die tijd niet op straat hoeven te verblijven, waar ze snel in aanraking met drugs en geweld komen. Op deze manier kunnen de werkende ouders in het levensonderhoud van hun kinderen (en vaak ook de rest van de familie) voorzien. In de crèche krijgen de kinderen een dagelijkse goede, warme maaltijd en worden ze voorbereid op verder onderwijs. Vanaf medio 2006 ondersteunt de Stichting de creche door het salaris van een pedagoge te vergoeden om goede sturing te geven aan de ontwikkeling van jonge kinderen in een gewelddadige omgeving.

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador (Creche do Mosteiro) in Coutos, in de buurt van Salvador, wordt vanaf 2007 gesteund. Donatie is gedaan voor schooluniformen en het betalen van een leerkracht en klassenassistent.

Verslagen van bezoeken aan de projecten

 
  • Anita Lemoine en haar gezin vertellen over hun bezoek in zomer 2015 aan de projecten in Salvador. Alex Hijmans heeft naar aanleiding van dat bezoek een artikel geschreven: lees het hier.
  • Het verslag van het bezoek van Annette Lensink in december 2012 aan diverse projecten in Salvador.
  • In november 2009 heeft Amba Boone diverse projecten bezocht, lees haar verslag hier.
  • Eind 2008 hebben Margriet en Cyril Husmann - Van der Ree diverse projecten bezocht. Hun verslag staat hier.
  • In 2007 is voorzitter Anita Lemoine met haar gezin naar diverse projecten geweest, lees haar verslag hier.
  • Rond Kerstmis 2004 zijn Leonieke Bijvoet en Bas Bollinger naar een aantal projecten in Brazilie geweest. Lees hier hun verslag.
  • In januari 2004 en november 2002 is bestuurslid Amba Boone naar Brazilie geweest, klik op de links om haar verslagen te lezen.

Bezoek Anita Lemoine en gezin aan het project Associação São Francisco de Assis