Structuur in de dag!

Over het algemeen gaan de dagen in de schooltjes volgens dezelfde structuur. Dat geeft veiligheid en duidelijkheid voor de kinderen maar ook voor de taakverdeling van de leerkrachten, de onderwijsassistenten en het keukenpersoneel. Naast de vaste structuur is er natuurlijk aandacht voor feestdagen en verjaardagen.

Hieronder geven we weer hoe een typische dag er bij de schooltjes uit ziet:

Tussen half 8 en 8u worden de kinderen gebracht door een ouder en overhandigd aan de portier.  De ouders blijven aan de poort tenzij ze echt iets belangrijks moeten vertellen binnen. Dit is een bewuste keuze; om de school overzichtelijk te houden, rustig te houden en ook hier is veiligheid weer een belangrijke focus.

Om 8u zijn alle kinderen binnen.  Ze gaan ontbijten aan tafeltjes. Hierna is het gezamenlijk opruimen. En dan start de dagopening.  Dit is vaak met zingen of in de kring zitten waar de kinderen dingen mogen vertellen. Dit geeft de leerkracht zicht op hoe de kinderen erbij zitten en de kinderen leren zo luisteren en vertellen.

Om 9u begint de educatieve activiteit. Dat is vaak een activiteit waarvoor fijne motoriek en/of concentratie nodig is. Leren schrijven en tellen zijn natuurlijk belangrijk. Of kleuren met de potloodgreep, plakken, schilderen, knippen, etc.

Om 10u is er wat te drinken met koekjes. 

Van half 11 tot half 12 is er de tweede activiteit. Knutselen. Spelletjes. Gekoppeld aan een weekthema dat bedacht is door de pedagoog met leerkrachten. Dat kan van alles zijn: tanden poetsen, de lente, fruit, familie, dieren, enzovoorts. Vaak wordt ook voorgelezen.  

Half 12 gaan de kinderen opruimen en tafels dekken. En naar de wc en handen wassen. 

Om 12u wordt er warm gegeten. Er is een maaltijd gekookt en het keukenpersoneel is dan druk met de kinderen om ervoor te zorgen dat ze voldoende eten en dat ze eetmanieren aanleren.

Hierna wordt er opgeruimd en tanden gepoetst.  De schoenen gaan uit, er worden matjes neergelegd  en om 13u slaapt iedereen.  Een klasseassistent houdt in de gaten dat de kinderen aan slapen toekomen en  zorgt bijvoorbeeld dat een onrustig kind toch in slaap komt door het op schoot te nemen. De kinderen gaan in de favela vaak laat naar bed in kleine huisjes waar meerdere mensen in een kamer slapen. Dus die 2 uur extra slaap op de dag worden echt gebruikt.

De juffen hebben tijdens deze siësta ook even rust of bereiden leszaken voor. Soms doet de juf ook een dutje.

Om 3u is iedereen wakker en worden de kinderen verfrist met vers vruchtensap met biscuit.

Hierna om half 4 is het programma meer gericht op bewegen. Dat kan op verschillende manieren: buiten in het speeltuintje of vrij spelen in het lokaal met speelgoed (speelgoed gaat erg snel kapot met 25 spelende kinderen die soms vechten om een stuk speelgoed). Of de kinderen dansen op muziek of zingen of spelen tikspelletjes.  Tegen half 5 wordt de tv aangezet met vaak Wall Disney-films.

Vanaf 5u worden de kinderen opgehaald tot kwart voor 6. Om 6u sluiten de schooltjes.