Belastingvrij periodiek schenken: de fiscus betaalt mee!

Belastingvrij periodiek schenken: de fiscus betaalt mee!

Verhoog uw schenking door de fiscus mee te laten schenken!

Erkend door de Belastingdienst

De Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië is door de  Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr.: 8156.19.431). Dit betekent dat onze donateurs periodieke giften kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Periodiek schenken

Met een periodieke schenking legt u in een schenkovereenkomst vast dat u minimaal vijf kalenderjaren een bepaald bedrag overmaakt aan Stichting vrienden van Kleutercentra in Brazilie. De wetgever ziet dit als een structurele ondersteuning van een nut beogende instelling (goed doel) en gunt u daarom een volledige aftrek. De teruggave na belastingaangifte is afhankelijk van uw inkomen.

Hoe kunt u eenvoudig belastingvoordelig schenken?

Download hier het formulier waarmee u uw periodieke schenking vastlegt. Dit is een PDF bestand dat u met Adobe Reader kunt invullen. Het is al deels ingevuld. U kunt het ‘transactienummer’ openlaten. Daarna print u het formulier, ondertekent u het (in tweevoud!) en stuurt u het naar:

Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië
Dupontplein 3
3817 DV Amersfoort

Wij zullen dan het formulier ondertekenen en één exemplaar aan u terugsturen. U moet uw exemplaar bewaren, de belastingdienst kan erom vragen. Daarmee is het geregeld en u kunt de eerste schenking overmaken. Alvast onze hartelijke dank!

NB: Via internetbankieren kunt u in het algemeen eenvoudig zelf een periodieke overboeking instellen, waarbij u het bedrag, de periode en de einddatum kunt opgeven!