Associação Ação Social Mosteiro do Salvador (Creche do Mosteiro)

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador (Creche do Mosteiro)

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador (voorheen Associação São Francisco de Assis) in Coutos, in de buurt van Salvador, wordt met uw bijdragen al vanaf 2007 ondersteund. De school naast het klooster biedt een gevarieerd lesprogramma. Zo is er veel aandacht voor muziekles, zang en dans, gegeven door ervaren docenten. De school maakt een levendige indruk, de kinderen zijn enthousiast. Hoewel wij specifiek het kleuteronderwijs ondersteunen, worden er ook allerlei andere onderwijsactiviteiten georganiseerd. Zo is er een bijscholingsprogramma opgezet om jongeren in het vervolgonderwijs het maximale rendement te laten halen uit de reguliere lessen, die vaak van slechte kwaliteit zijn. Het langzaam maar zeker afhaken waardoor kinderen de schoolklassen gaan “uitzitten”, wat vaak gebeurt in krottenwijken, wordt daarmee voorkómen.
Er vinden diverse andere activiteiten plaats zoals alfabetisering, aandacht voor hygiene, klassiek ballet, Engels, huiswerkbegeleiding, toneel, muziek en capoeira.

Uw donatie is ten goede gekomen aan schooluniformen voor de kleuters en het betalen van een leerkracht en klassenassistent.

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador: Januari 2018: Kerstwensen en update!

Bij deze mooie kaart stuurde Angela de volgende tekst:
Hartelijk dank voor jullie bijdragen!. Tijdens de kerstvakantie hebben we een kinderfeestje gehouden. In de maand januari zijn we op vakantie, maar we hebben wel een activiteit: COLONIA DE FERIAS. Sommige kinderen die nergens kunnen verblijven gedurende de dag, gaan naar de kinderopvang en spelen, kijken televisie kijken en kunnen wat eten. Ze komen vroeg in de ochtend aan en gaan laat in de middag naar huis. We hebben nieuws: in februari openen we een nieuw kinderlokaal! Tot dit jaar werd het kinderdagverblijf bezocht door 75 kinderen maar in 2018 zullen we 100 kinderen kunnen ontvangen. De financiële middelen daarvoor krijgen we met medewerking van de gemeente. Bedankt voor alles, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador: Kinderen lezen voor kinderen!

Afgelopen jaar heeft de Aloysiusschool in Amersfoort een “kinderen voor kinderen” actie gehouden in de kinderboekenweek. Er was een 2e hands boekenmarkt en er is een leessponsoring gehouden. Kinderen lezen om andere kinderen te helpen om ook mogelijkheden tot lezen te krijgen – hoe mooi kun je het hebben! De opbrengst van deze actie is naar My Book Buddy gegaan.

My book Buddy heeft toegezegd dat zij drie boekenkasten met inhoud sponsoren op een schooltje van onze Stichting. Als we laten zien deze kasten goed te implementeren, komen een 2e en 3e schooltje mogelijk ook in aanmerking.
Deze samenwerking met My Book Buddy past uitstekend bij onze visie en missie: wij willen immers door onderwijs de kinderen een betere toekomst bieden en leren lezen is daarbij een belangrijk ingrediënt.

Op de foto overhandigt Cathy Spierenburg, directrice van My Book Buddy, het eerste rugzakje van My book Buddy aan Annette Lensink, een oud bestuurslid van de Stichting. Annette is nog steeds heel actief: ze vertaalt correspondentie en bezoekt projecten wanneer ze in Brazilië is. In december zal Annette de materialen en instructies overhandigen aan Angela Lofiego, onze contactpersoon van Associação Ação Social Mosteiro do Salvador.