Associacão Criança e Familia

Associacão Criança e Família

De Associacão Criança e Família met als coördinator de Française Bernadette Marchand heeft als doel het lot van het arme kind te verbeteren. Criança e Família heeft meerdere projecten. Er is een gezondheidspost en een praktische opleiding voor jongeren die hun school niet hebben afgerond. Hier krijgen zij praktische educatie zoals een vooropleiding voor automonteur, elektricien en bouwvakker (metselen, timmeren enz). De jongeren gaan dan aan de slag in en om de crèche, zodat de gemeenschap hier profijt van heeft. Wij ondersteunen de basisschool van het project. Het schooltje is 10 uur per dag open en wordt dagelijks bezocht door 180 kinderen. Er worden veel activiteiten georganiseerd, de kinderen krijgen niet alleen les, maar er wordt ook aan gezondheidszorg gedaan, zoals bijvoorbeeld een wormenkuur.

De school heeft een grote keuken waar dagelijks 250 kinderen, hun familieleden en de leerkrachten kunnen eten. In het totaal worden 400 kinderen en 200 volwassenen bereikt met het project. Bernadette Marchand is een kordate, idealistische vrouw,die met de weinig beschikbare middelen creatief weet om te gaan. Ze woont in de wijk naast de crèche en heeft hiervoor 10 jaar in een sloppenwijk in São Paulo gewoond en gewerkt. Met een erfenis heeft zij het project opgezet. Nu dit geld op raakt, is ze op zoek naar nieuwe inkomsten. Hoewel verschillende organisaties en vrijwilligers het project ondersteunen is het elke maand weer een kunst om de eindjes aan elkaar te knopen. Het grootste probleem is de betaling van de salarissen van de leerkrachten. Onze hulp wordt hiervoor gebruikt, waardoor de continuïteit van het project gewaarborgd is. Tevens is er een waterreservoir gekocht waar 10.000 liter regenwater in opgevangen kan worden.

In 2006 is er een waterput gegraven zodat dit water gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden zoals was/afwas/WC’s.

Bernadette vindt dat moeders betrokken moeten zijn bij het project en probeert, met wisselend succes, deze zover te krijgen dat ze geregeld naar bijeenkomsten komen. Ook zouden ze een keer per maand moeten komen helpen. Helaas krijgt ze maar de helft van de moeders mee: die vinden het zelfs heel leuk op de crèche en weten ook dat ze dan in ieder geval een warme maaltijd krijgen. 

Voorzitter Anita bezoekt de schooltjes – verslag en foto’s

Anita Lemoine en haar man Dominique zijn in november een maand op vakantie in Brazilië geweest en hebben al onze schooltjes bezocht. Ze zijn enthousiast over hoe goed de schooltjes draaien.

Anita en Dominique zagen bij het personeel, van leerkracht tot keuken­hulp, veel liefde en loyaliteit naar de kinderen, de school en de buurt. De schooltjes voelen als een eiland van veiligheid en ontwikkeling voor de kleuters. Ouders en verzorgers mogen niet naar binnen om dat ‘eiland’ te beschermen. Anita: “ik kan oprecht en met trots zeggen: als je het geluk hebt dat je als kleuter hier vier jaar mag verblijven, dan heb je veel meer ontwik­kelings­kansen voor de toekomst.”

Lees hier het uitgebreide verslag van hun bezoek en geniet van de foto’s en video’s hieronder!

Associao Crianca e Familia gaat dóór temidden van corona en geweld

Bernadette Marchand in ACeF (de foto is van enige jaren geleden)

Een Franstalige brief van Bernadette, de oprichtster van ACeF. Corona, geweld en veel andere problemen. Maar ook een nieuw elan met een nieuw bestuur onder leiding van Viviane, die als kind cursussen in het centrum heeft gevolgd!

Onze stichting heeft ACeF lange tijd structureel gesteund; op dit moment verlenen wij projectmatige ondersteuning. Het centrum heeft een breed scala aan activiteiten; onze ondersteuning is altijd gericht op de activiteiten voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar.

Hier staat de originele nieuwsbrief in het Frans en hier een automatische vertaling door Google Translate.

Associação Criança e Fámilia: Oktober 2019: minder middelen, ACEF vecht door

Associação Criança e Fámilia (ACEF) maakt zich zorgen over het voortbestaan van een aantal projecten omdat er financiers zijn weggevallen. Met name de naschoolse opvang van de basisschoolleerlingen staat onder druk. Toch is het team vastberaden om door te gaan. Een aantal leerkrachten verrichten extra taken om een ontslagen coördinator te compenseren. Hier kunt u een Nederlandse samenvatting lezen van haar Nieuwsbrief van mei dit jaar.

Onze Stichting ondersteunt de opvang van kleuters en jonge kinderen tot 6 jaar. Ook na het 6e levensjaar is opvang echter belangrijk, want kinderen die veel op straat zijn lopen veel risico’s, bijvoorbeeld om te worden ingelijfd in drugsbendes.

Opvang door ACEF biedt die kinderen belangrijke bescherming. De binding met ACEF, die in de eerste 6 jaar op de crèche is ontstaan, verhoogt de motivatie van de kinderen om naar de naschoolse opvang te komen.