Acties

Acties en Evenementen

Hier staan berichten en foto’s van enkele reeds in Nederland gehouden initiatieven ten goede van de kleuterschooltjes in Brazilië. Wij willen de betrokkenen hartelijk bedanken voor hun hulp!

Utrechtse sambaband Oladom gaat naar Brazilië en zamelt in voor onze schooltjes!

Enkele weken geleden werden wij benaderd door de Utrechtse sambaband Oladom. Deze band bestaat al sinds 1996 en speelt aanstekelijke Braziliaanse ritmes. Oladom bestaat uit bijna 30 percussionisten, spelend op verschillende Braziliaanse trommels. Ze spelen onversterkt, binnen of buiten, stilstaand of lopend, op feesten en evenementen.

Deze leuke band is van plan in november 2024 een reis door Brazilië te maken en daarbij gaan ze ook ons project Mosteiro bezoeken. Ze zijn zeer gedegen bezig met de voorbereiding van die reis. Wij zijn ontzettend blij dat ze voor onze projecten een doneeractie zijn gestart, er is nu al €370 binnen met nog bijna het hele jaar te gaan! Bij optredens in dit voorjaar zullen flyers van onze schooltjes worden uitgedeeld. Het doel is om €5000 te verzamelen!
Hier vind je de donatiepagina.

Diana and Sebastian turning 100!

Thank you for your donation to Stichting Vrienden van Kleutercentra Brazilie,  as a present for the combined birthday of Sebastian & Diana: turning 100!

On Saturday, September 17th, Sebastian and Diana are celebrating that with their combined age, they are turning 100 this year!

As a present for their birthday, they have requested their guests to donate to a Dutch Foundation called ‘Friends of Brazilian Kindergartens’. This Foundation supports children in the Brazilian slums with education, food, parenting support and health prevention. The Foundation improves the living conditions of children in two major cities in Brazil: Sao Paulo, and Salvador de Bahia. Sebastian and Diana are grateful for your support in helping us raise funds for this worthy charity. Feel free to donate using one of the QR codes below (different QR codes for various amounts). Your donation will make a difference! Every cent goes to the charity!

Scan one of the QR-codes below with your phone or click on this link to transfer an amount through IDeal. Or click here to view other payment options. On behalf of the Brazilian children that are growing up under challenging circumstances: Thanks a million!!

Scan this to sponsor 20 Euro! The amount can be changed.

Scan this to sponsor 30 Euro! The amount can be changed.

Scan this to sponsor 50 Euro! The amount can be changed.

Scan this to sponsor 100 Euro! The amount can be changed.

Steun de heldhaftige sponsorloop van Aart voor de Braziliaanse kleuters!

Net als vorig jaar gaat Aart Besuijen de Verbier Marathon lopen in de bergen nabij de Zwitserse Alpen. Maar deze keer nóg zwaarder dan vorig jaar: 45 kilometer hardlopen met daarin 4000 meter stijgen en dalen!

Vorig jaar liep Aart de Verbier Marathon geheel uit: een afstand van uiteindelijk maar liefst 47 km met 3500 hoogtemeters. Hij rende meer dan 10 uur lang bergop en bergaf en haalde daarbij meer dan 3400 Euro op voor de Braziliaanse kleuterschooltjes! Vol bewondering en met grote dank voor deze prestatie wensen we hem veel succes bij dit nieuwe avontuur.

Sponsor hem – en de kleuters in Brazilië – met een gift! Scan één van de onderstaande QR-codes met de camera van je telefoon of klik hier om een bedrag via IDeal over te maken. Namens de kinderen in Brazilië: hartelijk dank!

Scan om 10 euro te sponsoren!
Het bedrag is aanpasbaar.

Scan om 25 euro te sponsoren!
Het bedrag is aanpasbaar.

Scan om 50 euro te sponsoren!
Het bedrag is aanpasbaar.

Scan om 100 euro te sponsoren!
Het bedrag is aanpasbaar.

En meld je aan als vriend en ontvang iedere december onze jaarbrief!

De marathon van Aart: 47 km lopen, 3500 meter stijgen, 3400 Euro gedoneerd aan de Stichting!

Wat een geweldige prestatie heeft Aart Besuijen geleverd! Hij heeft op 3 juli 2021 de Verbier Marathon uitgelopen: in de bergenlopen, 43 km rennen voor de kleutercentra! Uiteindelijk zijn het zelfs 47 kilometer geworden, zegt zijn tracker. Indrukwekkend!

Net zo indrukwekkend is het bedrag dat sponsors (met name collega’s van Aart) hebben gedoneerd voor de marathon: meer dan 3400 Euro! Geweldig, wij zijn enorm dankbaar! Met dit geld kunnen we de Braziliaanse kleuterschooltjes blijven steunen bij hun essentiële werk, zeker in coronatijd.

Aart zelf, in het Engels omdat hij werft bij zijn bedrijf:

Saturday 3 July I managed to complete the Verbier trail marathon in Switzerland, a once-in-a-lifetime experience!  The purpose of running this trail marathon was to raise much-needed funds for a Dutch Foundation called  “Friends of Brazilian Kindergartens” https://www.kleutercentrabrazilie.nl/index.php/english/. The Foundation received a lot of donations from you which will really make a difference for the children the Foundation is supporting in Brazil! These kids will have a safe place to go during the day and will receive education, food, parenting support, and health prevention. Thank you very much for your generosity and support!

Sponsor hem met een gift! En meld je aan als vriend en ontvang iedere december onze jaarbrief!

Bron: https://trailvsb.com/fr/course/verbier-marathon/

Sponsor de Verbier Marathon van Aart!

Ons nieuwe bestuurslid Aart Besuijen gaat op 3 juli 2021 de Verbier Marathon lopen, 43 km rennen voor de kleutercentra!

Aart zelf, in het Engels omdat hij werft bij zijn bedrijf:

On Saturday July 3, I will be running the Verbier Marathon in Switzerland. Over the course of 8-12 hours I will be trail running 43km (26.7 miles) across a mountain range near Verbier in the Swiss Alps. I’ve been climbing Dutch hills in preparation which was a real challenge because the highest hill in my region is only 15 meters! (50 feet). My family are even getting accustomed to the regular, scary, sight of me in Lycra. (see photo below).

The purpose of running this marathon, apart from getting through midlife crisis, is to raise much needed funds for a Dutch Foundation called  “Friends of Brazilian Kindergartens”. This Foundation supports children in the Brazilian Favelas (slums) with education, food, parenting support and health prevention. The Foundation improves the living conditions of children in the Favelas in two major cities of Brazil, São Paulo, and Salvador da Bahia.

The different projects supported by the Foundation are desperately in need of additional funds due to the COVID-19 situation in Brazil. Brazil is the hardest-hit country in the Americas, and among the worst affected in the world. I would be really grateful for your support in helping us raise funds for this worthy charity. Feel free to donate using the following link https://www.geef.nl/en/donate?charity=3552&type=e&referenceCode=Via%20geef.nl  Your donation will make a difference!  Every cent goes to the charity!

Sponsor hem met een gift! En meld je aan als vriend en ontvang iedere december onze jaarbrief!

Bron: https://trailvsb.com/fr/course/verbier-marathon/

Opnieuw ondersteuning door een stil fonds!

In het voorjaar van 2021 hebben we – via dezelfde tussenpersoon als twee jaar geleden – opnieuw een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij een ‘stil fonds’, dat initiatieven als het onze ondersteunt, maar anoniem wenst te blijven. Ook deze aanvraag is gehonoreerd en een aanzienlijke financiële ondersteuning opgeleverd voor een reeks acties om de kleuterschooltjes te verbeteren en voort te zetten!

Deze middelen zetten wij dankbaar in om onze schooltjes extra steun te geven voor onder meer onderwijspakketten en materialen die ze kunnen inzetten tijdens de Corona-pandemie.

Wij zijn enorm blij met deze steun, zodat wij de schooltjes in deze moeilijke tijd wat extra ondersteuning kunnen bieden!

Tessa heeft flessen opgehaald!

Wat een fijn mailtje zat er in onze inbox na de kerstvakantie: Tessa, 7 jaar oud, vertelde dat ze bij buren en familie lege flessen en geld voor onze Kleutercentra heeft verzameld. Het resultaat: 13,65 Euro op onze rekening erbij. Volgende vakantie gaat ze het opnieuw doen! Dank je wel, Tessa, en reken maar dat dat geld goed van pas komt in de schooltjes in Brazilië!

September 2020: Tussen stem en stilte – prijswinnend onderzoek naar onze projecten

Annelieke van Dijk kreeg op 10 september 2020 de Elsevier Atlas Award voor haar artikel “Tussen stem en stilte: onderwijs voor vrede in een omgeving van geweld”. Voor het artikel heeft zij acht maanden onderzoek uitgevoerd op onze kleuter­schooltjes en 26 leerkrachten en assistenten over hun werkwijze geïnterviewd.

Wij zijn trots op hoe Annelieke in haar artikel op krachtige wijze beschrijft hoe onze schooltjes vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen onder moeilijke omstandigheden. Hoe de helft van de leerkrachten zelf is geboren en getogen in de wijk en het juist daarom belangrijk vindt om in de school een liefdevolle en warme omgeving te creëren, waar de kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn en waar wat zij noemen een ‘cultuur van vrede’ ontstaat.

Lees hier een samenvatting van het artikel…

En lees hier het gehele (Engelstalige) artikel!

Oktober 2019: Wilde Ganzen steunt cursus fondswerving bij CESE

Hieronder leest u de vertaling van de brief die wij ontvingen van José da Lapa dos Santos Rosa en Marília dos Santos Silva, medewerkers van Escola da Fraternidade, Santa Beatriz. Zij hebben, met steun van Wilde Ganzen, deelgenomen aan een cursus bij Cese https://www.cese.org.br/ Cese is een hulporganisatie in Brazilië die hulp geeft aan projecten gericht op onderwijs, vrouwenrechten en discriminatie. Ook verzorgt Cese cursussen. Wij zijn Wilde Ganzen dankbaar en zullen het komend jaar verdere samenwerkings¬mogelijkheden onderzoeken. Onder de brief vindt u foto’s die zij stuurden.

Aan het bestuur in Nederland,
Hiermee willen we vertellen over de cursus Mobilisatie van Lokale Middelen (MRL), gegeven door Cese in Salvador da Bahia, die plaatsvond van 15 tot 19 juli 2019. Onze deelname aan de cursus was van het grootste belang om kennis te vergaren over een reeks technieken voor het mobiliseren van middelen, die we voorheen niet kenden. In het huidige politieke klimaat waarin vroegschoolse educatie steeds minder op waarde wordt geschat, is het handhaven van de duurzaamheid van een sociaal-educatief gemeenschapswerk van fundamenteel belang voor de continuïteit van educatie.

De cursus bereidt de organisatie erop voor om te profiteren van kansen, om partnerschappen op te zetten en om projecten zodanig aan te passen dat kleine, middelgrote en grote economische partners kunnen bijdragen aan de financiering ervan. Op de eerste dag van de cursus was de presentatie van de groep. We registreerden ons op de portal van Cese en we hadden een discussie over conjunctuur en duurzaamheid, in theorie en praktijk. De tweede dag ging dieper in op middelenmobilisatie en duurzaamheid. We hebben een grafiek opgesteld om de werkelijke toestand van de financiën van onze instelling weer te geven en te beschrijven wat we van donoren vinden, de motivaties die ze geven, de kenmerken en de cyclus van lokale bronnenmobilisatie.

Op de derde dag werd het profiel van individuele en zakelijke donoren behandeld, zoals communicatie voor het vinden van bronnen, een workshop voor in kaart brengen van hulp en donaties, en de ontwikkeling van een Pitch (een korte videopresentatie van het voorgestelde werk voor fondswerving). De vierde dag ging over netwerken, de kenmerken en het belang ervan. We hebben een fictief wervingsplan uitgewerkt, een netwerkvoorbeeld opgesteld en dat vervolgens aan de groep gepresenteerd. Op de laatste dag hebben we enkele event-voorbeelden gepresenteerd die kunnen worden ontwikkeld voor bronnenwerving, hoe deze kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. Ten slotte hebben we een algemene evaluatie van de cursus gedaan.

We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om een certificaat (40 uur werkbelasting) te behalen dat ons ook zal helpen om middelen voor ons project te werven en tegelijkertijd voor ons toekomstige beroepsleven. Cese is beschikbaar om ons te ondersteunen als we een project ontwikkelen voor het mobiliseren van lokale middelen.
Hartelijke groeten,
José en Marília

Ondersteuning door stil fonds!

In het voorjaar van 2019 hebben we via een tussenpersoon een aanvraag kunnen indienen bij een ‘stil fonds’ dat initiatieven als het onze ondersteunt, maar anoniem wenst te blijven. Dat heeft geleid tot een grote financiële ondersteuning voor een reeks acties om de kleuterschooltjes te verbeteren en voort te zetten!

Allereerst gaat er geld naar de Escola da Fraternidade voor een hoognodige renovatie van het pand, nieuw onderwijsmateriaal en scholing voor leerkrachten. De renovatie is al gestart! Daarnaast gaat er geld naar Livro Em Roda om de bibliotheek te kunnen voortzetten, en tenslotte wordt het werk van de twee pedagogen bij APIS financieel ondersteund.

Wij zijn enorm blij met deze steun, die ervoor zorgt dat we de schooltjes beter kunnen ondersteunen in hun belangrijke werk!