Criteria voor projecten

Criteria voor projecten

Het spreekt vanzelf dat het bestuur altijd kritisch beoordeelt welke projecten de Stichting ondersteunt en de manier waarop dat gebeurt. Het bestuur heeft daartoe een set eisen geformuleerd waaraan een project in ieder geval moet voldoen. Die criteria zijn direct gebaseerd op de doelen van de Stichting en lopen uiteen van het doel van het project tot het financieel beheer en de communicatie. Zo kunnen wij helderder en beter onderbouwd beslissen hoe we met projecten omgaan.

De doelstelling van de Stichting is:
Kleuters van 2 tot 8 jaar in Brazilië leren wat naar school gaan is.

Dit gebeurt door fondsenwerving in Nederland voor financiële ondersteuning van projecten voor kleutercentra in Brazilië.

Projecten die:

 1. Kinderen in betere conditie brengen, een dagbesteding geven, leren wat naar school gaan is, moeders gelegenheid geven in levensonderhoud te voorzien
 2. Zich primair richten op kleuters van 2 t/m 6 jaar, met een mogelijke uitloop tot 8 jaar
 3. Voor langere tijd structureel ondersteund worden met uiteindelijk de doelstelling om financiëel zelfstandig te worden en niet financieel afhankelijk
 4. Al dan niet in combinatie met kortlopende, afgebakende (kop-staart) projecten.
Minimum criteria
 • Het project moet aan de doelstelling van de Stichting voldoen
 • Het project moet een sterke, betrouwbare en bevlogen trekker hebben
 • De financiële situatie moet verantwoord worden en betrouwbaar, transparant zijn
 • Het project moet al aantoonbaar aan de gang zijn of een uitbreiding van een bestaand project. Het mag geen nog te realiseren idee waarvan nog niet bewezen is dat het goed loopt.
 • Het project moet het vertrouwen van het bestuur hebben in de zin dat minimaal 1 bestuurslid persoonlijk instaat voor de kwaliteit van het project.
 • Er moet een goede en transparante communicatie met het project zijn
Prioriteringscriteria

Deze criteria worden gehanteerd in het geval er prioriteiten moeten worden bepaald bij beperkte middelen. Dit kan ertoe leiden dat de verhouding tussen de bijdragen per project wordt bijgesteld óf dat projecten die in mindere mate voldoen afvallen.

++

 • valt of staat met onze bijdrage
 • groot aantal kinderen wordt bereikt per euro
 • groot effect van de bijdrage
 • groot effect in de wijk
 • vergroot kansrijkheid vervolgonderwijs
 • te gebruiken voor PR in NL
 • onderwijs gerelateerde steun
 • grote betrokkenheid ouders
 • proactieve communicatie vanuit project
 • kans op financiele zelfstandigheid op termijn
 • marktconforme salarissen
 • sociale verplichtingen afdragen

 • beperkte bijdrage t.o.v. andere cofinanciers
 • klein aantal kinderen wordt bereikt per euro
 • beperkt effect van de bijdrage
 • beperkt effect in de wijk
 • beperkt effect kansrijkheid
 • moeilijk te gebruiken voor PR
 • niet direct onderwijs gerelateerde steun
 • beperkte betrokkenheid ouders
 • reactieve of moeizame communicatie
 • geen kans op financiele zelfstandigheid op termijn
 • op basis vrijwilligerswerk
 • professionalisering nog gaande
Bestuur

Minimaal 1 maal per 2 jaar vindt een bezoek van minimaal 1 bestuurslid plaats aan één of meer projecten.