Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis van de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië

In 1973 begon Margriet Husmann – van der Ree, tijdens een driejarig verblijf in Brazilië in Salvador (Bahia) met het eerste “kleutercentrum”: 30 kleuters in een lokaaltje van een sociaal centrum in een sloppenwijk met zo’n 100.000 bewoners. Zij deed dit in nauwe samenwerking met Anna Sironi, een maatschappelijk werkster uit Italië die in de wijk woonde en werkte. De startende kleuterschool bleek in een grote behoefte te voorzien en was al snel te klein. In Nederland werd geld ingezameld voor het schooltje, waardoor het kon uitgroeien tot een heuse kleuterschool.

Eenmaal terug in Nederland werd in 1977 de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië opgericht, die de schooltjes financieel ondersteunt. Op de Jaarbrieven-pagina kunt u de eerste brieven lezen waarmee in 1974 en 1977 geld is ingezameld.

In de loop der jaren kwamen er met deze financiële steun in sloppenwijken in en rond de stad nog meer kleuterscholen, die nu grotendeels onafhankelijk zijn en met lokale gelden draaien. Duizenden kinderen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de kleuterscholen. De scholen hebben tevens een sociale functie en leveren een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de levensomstandigheden in de buurt.

Inmiddels zijn er telkens weer nieuwe lokale initiatieven voor kleuters, die voor steun in aanmerking komen. De kinderen krijgen niet alleen onderwijs, maar er wordt ook aandacht besteed aan gezondheidszorg en er zijn maaltijden voor de kinderen en hun familie. Naast de structurele steun aan kleuterschooltjes en andere lokale initiatieven voor jonge kinderen, geeft de Stichting ook eenmalige bijdragen aan projecten die ten goede komen aan kleuters, zoals speelgoed, boeken en verbetering van leslokalen.

Brazilië

Klik hier voor een korte geschiedenis van Brazilië.

Oud-bestuursleden

In 2012 is oprichtster en oud-voorzitter Margriet Husmann met pijn in het hart gestopt met haar bestuurswerkzaamheden. We zijn Margriet en haar man Cyril ontzettend dankbaar voor hun inspanning in al die jaren! Datzelfde geldt voor de andere oud-bestuursleden: Amba Boone, Joost Peterse, Paul van der Ree, Simon Schaap, Annette Lensink en Cathelijne Kamp. Zij spannen zich nog altijd in om het werk van de Stichting te promoten, waarvoor wij ook hen hartelijk danken.
Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden in april 2021 van oud-bestuurslid Simon Schaap.

Projecten die ondersteund zijn geweest

Voor de projecten die nu ondersteund worden zie de pagina “De schooltjes“.

Grotere projecten

2003-2009 Sociedade Beneficente e Desportiva Santa Cruz

Dit project is in 1990 opgericht en behartigt de belangen van de bewoners van de sloppenwijk Aterro de Penha in Salvador. De ondersteuning van Stichting Kleutercentra Brazilie aan Santa Cruz heeft zich gericht op primaire levensbehoeften, schoolbenodigdheden en vrijwillersbijdrage voor de vrijwilligers.

1992-2000 Escola Anna Sironi

 • In Acupe wordt in 1992 een school gestart met 120 kleuters, onder leiding van Justina, met financiele hulp van de Braziliaanse en Italiaanse kerk. De Stichting biedt financiele hulp voor speciale projecten.
 • In 2000 gaat de school op in de Fundacao Dom Avelar.

1984-2000 Escola Santa Rita

 • In Acupe, ca. 100 km van Salvador, start in 1984 een school met 60 kinderen in 3 lokalen met een keuken en een eetzaal.
 • Initiatief: Anna Sironi en Justina Almeida de Santana, met hulp van de katholieke kerk in Brazilie en Italie.
 • In 1987 wordt Justina directrice. In 1989 gaan er 150 kinderen van 3-6 jaar naar school en 20 peuters.
 • In 2000 gaat de school op in de Fundacao Dom Avelar.

1981-1990 Centro Cristo Redentor

 • In de sloppenwijk Nordeste de Amarelina van Salvador wordt nog een wijkcentrum en kleuterschool gebouwd. Dit wordt mede gefinancierd door de stichting en door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking/Cebemo.
 • In 1982 hebben de twee centra (santo andré en cristo redentor) samen 700 kinderen op school.
 • Vanaf 1990 draait de school zelfstandig.

1974-1990 Centro Santo André

 • In de sloppenwijk Nordeste de Amarelina van Salvador wordt in een sociaal centrum een kleuterschool gestart met 30 kleuters.
 • Inititatief: Anna Sironi in samenwerking met Margriet Husmann.
 • In 1978 worden er 4 lokalen gebouwd, met 260 kleuters in ochtend- en middaggroepen.
 • Vanaf 1990 draait de school zelfstandig.
Kleinere projecten / incidentele ondersteuningen

2006-2008 project “Casa de Apoio Raio de Luz” in Diadema, São Paulo.
Dit is een tijdelijk opvanghuis voor circa 20 kinderen die door Justitie uit huis zijn geplaatst. De Stichting heeft in de kosten bijgedragen.
2007 project “Preparar” van IBISS in Rio de Janeiro.
De Stichting heeft aan dit onderwijsstimuleringsproject een financiële bijdrage gegeven voor uitbreiding van kinderboeken in de bibliotheek.
2006-2007 Pastoral da Crianca in Goiatuba in Goiana.
Padre Marcos onderwijst de bewoners van sloppenwijken in hygiene en voeding. De Stichting ondersteunde dit.
2004 Colegio Nazareth in Acaracuai in Minas gerais.
Medefinanciering van een kinderspeelplaats.
2002 Creche in Acari bij Rio de Janeiro.
Hulp bij aanschaf meubels.
2001 Kleuterschool in Jundiai bij Sao Paulo.
Financiele steun bij de inrichting van de keuken en zonwering.
2000, 2007 Weeshuis van Marina in Lauro de Freitas bij Salvador.
Hulp bij inrichtingskosten van een schooltje.
1987 Opvanghuis in Morro de Chapeu bij Acupe/Bahia.
In een extreem arme wijk bij Acupe, hulp bij de opvang en ontwikkeling van arme kinderen.