Laat na aan de Stichting

Laat na aan de Stichting

Heeft u al eens nagedacht over uw wensen, mocht u komen te overlijden? Veel mensen schuiven dat voor zich uit. Omdat ze het ingewikkeld vinden om een testament op te laten stellen, of omdat ze niet op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden. Zo kunt u laten regelen dat u (een deel van) uw bezittingen na uw overlijden aan de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië nalaat. Als erkend goed doel hoeft de Stichting daarover geen successierechten te betalen. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de doelen van de Stichting: Braziliaanse kinderen leren wat naar school gaan is.

Hier leest u een aantal tips over hoe u ons werk met een nalatenschap kunt steunen.

Nalatenschap

De wens om (een deel van) uw geld aan de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië na te laten moet u laten vastleggen in een testament. In uw testament vermeldt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u overleden bent. U kunt zelf bepalen wie uw erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn en u kunt ook een goed doel zoals onze Stichting als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Heeft u géén testament opgemaakt en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Anders gaat alles wat overblijft naar de Staat.

Legaat

Als u een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis wilt nalaten heet dat een ‘legaat’. De ontvanger van dat legaat heet ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis.

Notaris

Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen.

Meer informatie

Wilt u extra informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder vermelden wij hier de Notaristelefoon:
T 0900 – 346 93 93 (€ 0,25 p/m)
ma t/m vr 9.00 – 14.00 uur
http://www.notaris.nl/