Home
Geschiedenis
Projecten 

Escola da Fraternidade
Associacão Criança e Família
Livro em Roda Salvador
Livro em Roda Paraiba
Ass. Prom., Instr. e Serviços
Creche do Mosteiro

Contact
Jaarbrieven
Folder
Acties
Schenken
Brazilië
Português

Sociedade Beneficente e Desportiva Santa Cruz

Dit project is in 1990 opgericht en behartigt de belangen van de bewoners van de sloppenwijk Aterro de Penha in Salvador. Een gedeelte van de wijk bestaat uit honderden paalwoningen (Palafitas).
De bewoners van de verpauperde stadswijk hebben door gebrek aan geld en middelen geen mogelijkheid om kinderen naar een erkende creche of voorbereidend onderwijs te sturen.
Santa Cruz is begonnen deze kinderen op te vangen in een barak. Inmiddels is er een gebouwtje met 3 leslokalen gebouwd met geld van een project van de nederlandse Stichting Wereldkinderen.
Er wordt 's morgens en 's middags aan 30 kinderen onderdak gegeven voor het volgen van de alfabetisatiecursus (5-7jr) en aan een andere groep kleine kinderen (3-5 jr) voor creche activiteiten.
Door deze kinderopvang hebben veel moeders de gelegenheid buiten de deur te gaan werken en de kinderen maken meer kans om daarna op een plaats te krijgen op de gemeentelijke lagere school.
's Avonds wordt er in de gerestaureerde barak - nu een zaal geworden met particuliere steun van bevriende relaties in Nederland en Duitsland - door vrijwilligers judoles gegeven aan meer dan 200 jongeren uit de wijk op voorwaarde dat ze naar school gaan. Door deze sportactiviteit wordt de jeugd van de straat gehouden en is er tevens controle mogelijk op school frequentie en dagelijks gedrag van de jongens en meisjes.
Verder wordt het gebouwtje gebruikt voor folkloristische groepen (repetities en uitvoeringen) en voor het organiseren van cursussen en gespreksavonden voor ouders.

De Stichting Kleutercentra in Brazilie ondersteunt sinds het voorjaar van 2003 Santa Cruz gericht op de kinderen van 3 tot 6 jaar. Onze contactpersoon is Bertus van Lier; een Nederlander die al 40 jaar in Brazilie woont.
De maandelijkse ondersteuning werd gebruikt voor primaire levensbehoeften, schoolbenodigdheden en vrijwillersbijdrage voor de vrijwilligers.
Na verloop van 2 jaar merkten we dat de maandelijkse verantwoording aan Bertus niet goed meer liep en dit was de reden om de bijdrage uit Nederland eind 2005 te stoppen. Bestuurslid Amba Boone bezocht het project eind 2005 en merkte op dat het gebouw er verwaarloosder uitzag en dat door de ingestelde verplichte ouderbijdrage het aantal kinderen was teruggelopen. Een ander probleem was kundig personeel vasthouden omdat de vrijwilligersbijdrage te laag was.
Na goed overleg met het bestuur van Santa Cruz en Bertus van Lier is medio 2006 besloten weer te starten met de maandelijkse bijdrage. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Bertus van Lier blijft onze controlepersoon. We hopen met deze doorstart op een voorspoedig verloop van dit project, in een wijk die het zo verschrikkelijk hard nodig heeft.

Sinds augustus 2009 heeft de creche een blog geopend (in het Portugees).

Er is ook een leuk filmpje van het Santa Cruz project op Youtube te zien.

Nadat in de loop van 2009 opnieuw bleek dat het project niet voldeed aan de criteria van de Stichting, is de ondersteuning van dit project vanaf het najaar van 2009 gestopt.